TRADUCERI AUTORIZATE
TRADUCERI AUTORIZATE
SERVICII
EXPERIENTA
PRETURI
CONTACT

 EXPERIENTA IN TRADUCERI AUTORIZATE:

-          Contracte comerciale

-          prezentarea firmelor (prospecte, cataloage)

-          documente tehnice din domeniul forajului (proiectarea sondelor; rapoarte, proiecte, studii   hidrogeologice, specificatii tehnice),

-          Manual de foraj pentru sondele de apa

-          proceduri de lucru,

-          corespondenşa de afaceri,

-          facturi,

-          liste de echipamente,

-          certificatele de origine, calitate, conformitate

-          Manual de utilizare pentru camioanele Tatra

-          Ghid de utilizare diverse sisteme electronice

-          Documente din domeniul medical

-          Capitole din manuale de economie

-          Avize, adeverinte, diplome, certificate standard